Copyright © 2012 by LuPee  ·  All Rights reserved
Designed by LuPee
DEBRECENI EGYETEM 

KLINIKAI KÖZPONT
REGIONÁLIS ÉS INTÉZMÉNYI

KUTATÁSETIKAI

  BIZOTTSÁG
Illetékes hatóságok


Egészségügyi Minisztérium

Egészségügyi Tudományos Tanács

Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI)

Orvostechnikai Igazgatóság

ÁNTSZ
Hatályos törvények, rendeletek, nemzetközi irányelvek


1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról

1/2007. (I. 24.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításáról (Beavatkozással nem járó vizsgálatok)

Egészségügyi Közlöny

Az Orvos-Világszövetség Helsinki deklarációja

Oviedói Egyezmény. Az emberi jogokról és a biomedicináról

A Helyes Klinikai Gyakorlat Irányelvei (IHC-GCP)