Copyright  2019 by LuPee  ˇ  All Rights reserved
Designed by LuPee
A Bizottság feladata annak vizsgálata, hogy a kutatás az adott egészségügyi intézményben a személyi és tárgyi feltételek tekintetében megvalósítható-e, valamint a kutatás során az engedélyben foglaltak betartják-e.
A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségügyi Centrum vezetése - jogszabályban biztosított felhatalmazás alapján (23/2002. V.9. EüM rendelet 12.§.) - nem hoz létre külön Intézményi Etikai Bizottságot (IKEB). Az IKEB tevékenységét a Regionális Kutatásetikai Bizottság látja el.
DEBRECENI EGYETEM 

KLINIKAI KÖZPONT
REGIONÁLIS ÉS INTÉZMÉNYI

KUTATÁSETIKAI

  BIZOTTSÁG
Az orvostudományi kutatás etikai-szakmai véleményezése a kutatást végző témavezető kérelme alapján az intézet vezetőjének hozzájárulásával történik. A Bizottság hatáskörébe tartozik a Debreceni Egyetem intézeteiből beadott kutatási tervek elbirálása, ill. a Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő egészségügyi intézmények vezetői által benyújtott kutatási tervek elbírálása, amennyiben azok nem rendelkeznek intézményi kutatásetikai bizottsággal. A Bizottság minden olyan kérdésben dönt, ahol az etikai-szakmai véleményt nem az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága (ETT TUKEB), az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottsága (ETT HRB) adja meg.
A Bizottság úgy látja el feladatát, hogy elbírálja a benyújtott kutatási tervet, megvizsgálja az abban foglaltakat, szükség esetén kiegészítő információkat ill. a megküldött adatok kiegészítését kérheti a kérelmezőtől.
A Bizottság a kérelem beérkezését követően szakmai-etikai véleményt alakít ki. A kutatásra az engedélyező a Bizottság írásos véleményének kézhez vétele után ad engedélyt. Nem adható engedély, ha az etikai vélemény nem javasolja a vizsgálatot.
Az intézményben folyó kutatásban résztvevők érdekeinek védelméről a bizottság elnöke által a bizottság tagjai közül kijelölt, független, a kutatásban részt nem vevő orvos gondoskodik.
A Bizottság feladata, hatásköre
Elnök: Dr. Szántó Sándor
egyetemi docens

DE KK Belgyógyászati Intézet, Reumatológiai Tanszék
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pf. 34.
Tel./Fax: +36 52 255091

A Hajdú-Bihar, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Intézményi Etikai Bizottságok összetételét és működési szabályait tartalmazó ügyrendet a Regionális Kutatásetikai Bizottság hagyja jóvá.


(Új!) A DE RKEB/IKEB Ügyrendje
(Új!) Az RKEB/IKEB tagjainak névsora

(Új!) Vizsgálatvezetői tájékoztató emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készitmények kipróbálásához

(Új!)  Bejelentő lap (mellékhatások, módosítások, hiánypótlások, vizsgálatok indításának, zárásának, stb. bejelentése)

(Új!) Kérelem saját kezdeményezésű ill. megbízásos jellegű, de nem gyógyszerrel (műszer, orvostechnikai eszköz, stb.) emberen végzett orvostudományi kutatás végzésére


A kutatásetikai bizottsághoz benyújtandó dokumentumok elkészítésének szabályai (protokoll, betegtájékoztató, beleegyező nyilatkozat, hatályban lévő rendeletek és törvények) (In: A klinikai kutatások tervezése és kivitelezése: elméleti és módszertani alapok. (Szerk.: Bereczky Zsuzsanna, Muszbek László), Medicina, Budapest, 2011)
Kapcsolódó linkek
Elérhetőségek